Kitaplarım

Masal, Hikâye ve Fıkralarla TERAPİ

Son yüzyılda tüm toplumların hızlı kültürel değişim içinde olduğu görülmektedir. Birey ise hızlı sosyal değişimlere ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Bunun nedeni kişinin bağlanacağı bir değerin oluşturulamamasıdır. Değerden kopuk yaşantı ise sığınacak limanı olmayan okyanustaki gemiye benzemektedir. Sosyal yaşamdaki ilişkilerin çeşitliliğinin fazla olması insanlarla olan etkileşimi yüzeyselleştirmektedir. Kişi bu yüzeyselliğin bedelini topluma yabancılaşmakla ödemektedir. Öncelikle insana ait sorunlar mekanik yaklaşımlarla ya da diğer canlıların temel alındığı biyolojik modellerle ele alınmamalıdır. Bunlar bazı kişilerde ve sorunlarda bazı olumlu sonuçlar gösterse bile, bu görüşlerin doğruluğunu değil, kısmi değerini ortaya koyar. Kendisinden uzaklaşan, kendisine yabancılaşan, kendi varoluşunu yaşayamayan insanın ruhsal sağaltımıyla uğraşanlar, kişinin kendisiyle kucaklaşmasına, kendisinin farkın..

Devamını Gör Kitabı İndir

Machiavelli - Carl Schmitt ve Siyasal İktidar

İnsanın yalnız yaşamadığını ve yaşayamayacağını bi-liriz. İnsanın yalnız yaşayamaması birileriyle ilişki kur-masını ve bir şeyleri paylaşması gerekliliğini doğurur. İlişki insanın varlığıyla birlikte varlık alanına nüfuz eder. İki kişi arasında varolan ilişki iki temel duyguya dayanır. Bunlardan biri cinsellik diğeri ise iktidardır. Bazen birisi diğerinden daha anlamlı gibi gelse de her iki duygu in-sani hislerimizin temel görüngüleridir. Bu iki duygu za-man zaman birbirinin yerini alarak kendisini dışa vurabi-lir. Freud’da bu cinsellik olarak karşımızda belirirken Nietzsche bunu ‘güç istenci’ olarak yansıtır. Cinsellikte gördüğümüz temel davranışlar belki de karşımızdaki kişi-ye cinsellikten daha çok ‘iktidarımızı’ dayatmak olarak ele alınabilir. Tersine cinsellik için iktidarı elde etmeyi ve onunla cinsel isteklerimize ‘nesne’ sağlamayı arzulayabi-liriz. Freudiyen görü..

Devamını Gör Kitabı İndir

Herkes İçin 7 Sayfada Ruhsal Hastalıklar

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et Malorum" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 sayılı böl&uum..

Devamını Gör Kitabı İndir

Demirel Ya Da Kendi Gerçeğini Örtmenin Siyasi Tezahürü

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et Malorum" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 sayılı böl&uum..

Devamını Gör Kitabı İndir

Fasıklık

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et Malorum" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 sayılı böl&uum..

Devamını Gör Kitabı İndir

Dikkati Bozuk Haşarı Çocuklar

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et Malorum" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 sayılı böl&uum..

Devamını Gör Kitabı İndir