ANKSİYETE-KAYGI NEDENLERİ

ANKSİYETE-KAYGI NEDENLERİ

ANKSİYETE-KAYGI NEDENLERİ

  • Biyolojik kuram: Adrenalin-noradrenalin, kafein, karbondioksit, serotonin gibi sinir iletim ürünlerinin azlığı veya çokluğu suçlanmaktadır.
  • Psiko-dinamik kuram: Erken bebeklik kaygısı; çaresizlik doyum sağlayamama endişesidir. Erken çocukluk (seperasyon-ayrılık) kaygısı; anneyi kaybetme veya kaybolma korkusuna bağlı olarak karşımıza çıkar.
  • Öğrenme kuramı: İnsan bebeklikten itibaren ebeveyni taklit ederek bazı davranış ve tepkileri öğrenir anksiyete koşullu bir tepkidir.
  • Bilişsel kuram: Kaygının nedeni olayların kendisi değil kişinin beklentileri, olayları nasıl ve ne biçimde algılayıp yorumladığıdır. Olumsuz otomatik düşünceler ve rahatsız edici kesin düşünce ve yargılar vardır. Bunlar yaşanan küçük bir olumsuz olayda devreye girerek kaygıyı tetikler.
  • Varoluşçu kuram: İnsan doğduğunun yaşadığının ve öleceğinin farkında olan ve farkında olduğunun da farkında olan tek canlıdır. Bu ise her olayı kaybetme ve ölümle ilişkili olarak değerlendirmesine yol açar. Sonuç olarak kaygı duyar.

BELLİ BAŞLI ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

  1. Yaygın Anksiyete Bozukluğu
  2. Obsesif-Kompulsif Bozukluk
  3. Panik Bozukluğu